Sláva - dosažení


pes
Fu, Lu, Šu - 3 mudrci
Fu – s dítětem v náručí - má energii štěstí…