Sláva - dosažení


Feng-Shui energetická spirála se speciálně upravenou duhovou kouličkou symbolizuje dvě…
Soška budhy, který má sepjaté ruce před srdeční čakrou je…